Adgangen til webstedet www.recover-your-vision.com og dets anvendelse er underlagt overholdelsen af følgende betingelser. Ved at besøge og browse på dette websted erklærer du, at du har læst og accepteret disse betingelser uden forbehold. De juridiske meddelelser kan ændres til enhver tid og uden forudgående varsel. Du opfordres derfor til at gennemgå dem regelmæssigt.

1. Ansvarlig udgiver af webstedet

Ejeren og den ansvarlige udgiver af webstedet www.recover-your-vision.com er selskabet PhysIOL S.A. med hjemsted på Allée des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgien.

Kontaktoplysninger: info@physiol.be / +32 4 361 05 49

CVR-nummer: BE 0428.242.033

2. Webstedets indhold og ansvarsbegrænsning

Webstedet www.recover-your-vision.com præsenterer videoer og artikler om synsproblemer og deres behandlinger. Webstedet er beregnet til både offentligheden og personer med lægefaglig/sundhedsfaglig baggrund. Indholdet på webstedet er af rent informativ og pædagogisk karakter og søger at fremme en bedre forståelse af de forskellige behandlede emner. Oplysningerne, der formidles på webstedet, skal ikke betragtes som en opfordring til kundesøgning eller en tilskyndelse til at fremme ordinering, levering, levering, salg eller brug af medicinsk udstyr.

Besøg på webstedet kan under ingen omstændigheder erstatte en lægekonsultation. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om et sundhedsproblem, skal du altid konsultere din øjenlæge for at få en tydelig lægelig vurdering.

Udtalelserne fra de eksperter, der er konsulteret inden for et bestemt område, der vedrører indholdet af webstedet, repræsenterer kun udtalelsen fra den pågældende ekspert, der er konsulteret, og ikke nødvendigvis den hos PhysiOL S.A. Sådanne eksperter kompenseres ikke af PhysIOL S.A for deres udtalelser.

Webstedet www.recover-your-vision.com forpligter sig til at give nøjagtige oplysninger på publiceringstidspunktet. PhysIOL S.A. gør alt for at sikre, at disse oplysninger er korrekte og ajourførte, men nogle oplysninger kan dog være forældede. De behandlede emner er muligvis ikke komplette eller udtømmende, eller de nævner muligvis ikke alle de mulige symptomer eller behandlinger. Der tages således ikke ansvar for forældede eller ufuldstændige oplysninger på webstedet. Alle videoer og artikler, der er udarbejdet af professionelle videnskabelige journalister, er blevet revideret, korrigeret og valideret af læger. "Spørg lægen"-videoerne indeholder ekspertudtalelser, som udelukkende repræsenterer de interviewede øjenlægers holdning. De udgør ikke nogen økonomisk interessekonflikt med oftalmologi-industrien eller et laboratorium eller producent af medicinske produkter eller udstyr.

PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af adgangen til eller brugen af dette websted, undtagen i tilfælde af alvorlige eller forsætlige fejl og afviser ethvert ansvar i tilfælde af afbrydelse af tjenester eller andre tekniske problemer, herunder forringelse eller vira, der kan inficere dit computerudstyr eller enhver anden ejendom.

PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af en tredjeparts svigagtige indtrængen, der resulterer i en ændring af de oplysninger eller elementer, der er gjort tilgængelige på webstedet.

PhysIOL S.A. forbeholder sig ret til at suspendere eller ændre webstedet og dets indhold og/eller dets generelle brugsbetingelser efter eget skøn og uden forudgående varsel. Hvis du fortsætter på webstedet, accepterer du disse vilkår og betingelser.

3. Finansiering og annoncering

Webstedet www.recover-your-vision.com finansieres af PhysIOL S.A.

Webstedet hoster ikke reklamer og har ikke noget profitorienteret eller kommercielt formål.

4. Intellektuel ejendom

Alle illustrationer, tekster og materialer præsenteret på dette websted er beskyttet af de gældende love om intellektuel ejendomsret og er og forbliver PhysIOL S.A.'s ejendom eller genstand for en brugslicens. Illustrative fotos er blevet købt fra fotobanker.

Enhver kommerciel eller reklamegengivelse af disse oplysninger er strengt forbudt uden forudgående tilladelse fra PhysIOL S.A. Ingen del af webstedet må kopieres, reproduceres, ændres, genudgives, indlæses, ændres transmitteres eller distribueres på nogen måde, hverken delvist eller helt, af tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra PhysIOL S.A. Eneste undtagelse til ovenstående er personlig og privat brug samt til ikke-kommercielle eller ikke-salgsfremmende formål med omtale af kilden.

Enhver autoriseret brug af de elementer, som omfatter eller optræder på webstedet, skal gennemføres uden nogen som helst form for forvrængning, modifikation eller ændring.

PhysIOL S.A. forbeholder sig ret til at forfølge enhver krænkelse af sine immaterielle rettigheder.

5. Cookies

Webstedet bruger adskillige cookies. En cookie er en lille midlertidig fil, der gemmes i din browser, når du besøger et websted. Disse cookies gør det muligt for os at lave statistik og tilbyde en bedre navigationsoplevelse for brugeren ved for eksempel, gemme dine sprogindstillinger.

Cookies, der bruges af PhysIOL S.A., identificerer ikke brugeren som person.

Brugeren kan til enhver tid deaktivere cookies eller slette de eksisterende cookies i deres webbrowsers indstillinger. Manglende installation af en cookie kan resultere i manglende adgang til visse tjenester.

Ved at bruge dette websted og ved ikke deaktivere cookies giver du os tilladelse til at installere cookies på din computer.

Webstedet bruger Google Analytics-statistikværktøj til at analysere trafikken på webstedet. Se deres vilkår og betingelser: https://www.google.com/analytics/terms/dk.html.

Webstedet www.recover-your-vision.com indeholder hyperlinks til andre websteder. PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for tredjepartswebsteder, som du tilgår gennem webstedet. PhysIOL S.A. har ikke mulighed for at kontrollere indholdet af disse tredjepartswebsteder, og tilstedeværelsen af et link mellem webstedet og et tredjepartswebsted betyder ikke på nogen måde, at PhysIOL S.A. på nogen måde godkender indholdet af dette websted og i forlængelse heraf den brug, der kunne gøres af dette.

6. Fortrolighed og databeskyttelse

PhysIOL S.A. respekterer brugernes privatliv. Dine data behandles af PhysIOL S.A. i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 8. december 1992 om behandling af personoplysninger.

Det betyder konkret, at personoplysninger kun kan indsamles og behandles med henblik på at imødekomme en anmodning om oplysninger, som du har indsendt. Sådanne personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand eller anvendt til kommercielle formål. Du har ret til at gennemgå dine personlige oplysninger og kan kontrollere deres nøjagtighed og få rettet eventuelle fejl eller få slettet oplysningerne. Dette gøres ved at kontakte webstedsadministratoren via e-mail på dataprivacy@physiol.be eller via post (PhysIOL S.A., Allée des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgien).

7. Udtalelser

Personerne, der afgiver testimonials i videoerne, har givet deres samtykke til, at disse må vises på offentligt tv.

8. Lovvalg og værneting

Webstedet er underlagt belgisk lovgivning. Domstolene i Liège har enekompetence i tilfælde af en tvist.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for brug viser sig at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse ændres, således at den bliver gældende og retsgyldig i det omfang, det er praktisk muligt.