Mitä kaihi on?

Kaihissa silmän sisällä oleva läpinäkyvä linssi (mykiö) samentuu asteittain. Ilmiön seurauksena silmän läpi kulkevan valon määrä ja laatu vähenevät. Nähdäkseen silmä kuitenkin tarvitsee valoa. Näkö hämärtyy, värit näyttävät aiempaa haaleammilta ja valonarkuus kasvaa.

Kaihi on yksi maailman yleisimmistä näön heikkenemisen syistä, ja sitä pidetään kansanterveydellisenä ongelmana. Yleensä kaihia ilmenee yli 60-vuotiailla henkilöillä, mutta se voi vaivata myös pieniä lapsia (synnynnäinen kaihi).

Kaihin varhaisessa vaiheessa potilaat eivät tajua sairastavansa kaihia, koska sen vaikutus näkökykyyn on vähäinen tai sitä ei ole. Kun mykiö samentuu enemmän, oireet pahenevat, mikä heikentää näkökykyä huomattavasti ja saattaa johtaa sokeutumiseen.

Miten kaihia voidaan hoitaa?

Kaihin ainut tehokas hoitomuoto on leikkaus. Kaihileikkaus on yleisin leikkaus, jota kirurgian erikoisaloilla suoritetaan. Erityyppiset kaihit ovat hyvin yleinen näön heikkenemisen syy. Tämän sairauden hoidossa on saavutettu huomattavia edistysaskelia viime vuosina. Suurin osa kaihia sairastavista henkilöistä voi nyt odottaa saavansa näkökykynsä takaisin kokonaan tai ainakin suurimmaksi osaksi.

Silmäleikkauksen aikana kirurgi poistaa samentuneen mykiön ja korvaa sen läpinäkyvällä silmänsisäisellä keinolinssillä (tekomykiöllä), jonka näöntarkkuus on erinomainen.

Oman mykiön tilalle voidaan asettaa yksi kolmesta vaihtoehdosta: yksiteho-, kaksiteho- tai kolmitehotekomykiö. Kuitenkin vain kolmitehotekniikka mahdollistaa elämän ilman silmälaseja.

Lue lisää