Sivuston www.recover-your-vision.com lukeminen ja sen käyttö riippuu seuraavien ehtojen noudattamisesta. Lukemalla ja selaamalla sivustoa ilmoitat, että olet lukenut nämä ehdot ja hyväksyt ne varauksetta. Oikeudellista huomautusta voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Siksi sinua pyydetään tarkastamaan nämä ehdot säännöllisesti.

1. Sivuston julkaisemisesta vastaava taho

Sivuston www.recover-your-vision.com omistaja ja sen julkaisemisesta vastaava taho on PhysIOL S.A. -yritys, jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa Allée des Noisetiers, 4, B-4031 Liège.

Yhteydenotot: info@physiol.be / +32 4 361 05 49.

Yritystunnus: VAT BE 0428.242.033.

2. Sivuston sisältö ja vastuunrajoitus

Sivustolla www.recover-your-vision.com on videoita ja artikkeleita, jotka käsittelevät näköongelmia ja niiden hoitoa. Sivusto on tarkoitettu sekä suurelle yleisölle että terveydenhuollon ammattilaisille. Sivustolla esitetty sisältö on annettu vain tiedotus- ja opetustarkoitusta varten, ja sillä pyritään edistämään parempaa tuntemusta käsitellyistä aiheista. Sivustolla annettuja tietoja ei voida pitää tietojenhankintana, kampanjointina tai kannustimena edistää lääkinnällisten laitteiden määräämistä, jakelua, toimitusta, myyntiä tai käyttöä.

Tämän sivuston lukeminen ei missään tapauksessa korvaa lääkärissäkäyntiä. Jos jokin terveysongelma askarruttaa sinua tai sinulla on kysyttävää siihen liittyen, ota aina yhteyttä silmälääkäriin selkeän lääketieteellisen lausunnon saadaksesi.

Mielipiteet, joita sivuston sisältöä koskevan tieteenalan tiimoilta haastatellut asiantuntijat ovat ilmaisseet, ovat vain haastatellun asiantuntijan omia mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä edusta PhysIOL S.A. -yrityksen kantaa asiasta. Kyseisille asiantuntijoille ei ole annettu korvausta siitä, että PhysIOL S.A. saa käyttää heidän mielipiteitään.

Sivusto www.recover-your-vision.com on sitoutunut esittämään julkaisemisensa aikana paikkansapitävää tietoa. PhysIOL S.A. yrittää kaikin tavoin varmistaa, että nämä tiedot ovat aina paikkansapitäviä ja päivitettyjä, mutta jotkin tiedot voivat olla vanhentuneita. Käsitellyt aiheet eivät välttämättä ole kattavia tai tyhjentäviä, eikä niissä välttämättä mainita kaikkia mahdollisia oireita tai hoitoja. Siksi annettujen tietojen vanhentuneisuus tai epätäydellisyys ei synnytä vastuuvelvollisuutta. Lääkärit ovat tarkastaneet, korjanneet ja validoineet ammattitiedetoimittajien tekemät videot ja artikkelit. ”Kysy lääkäriltä” -videossa esitellään asiantuntijoiden mielipiteitä, jotka kuuluvat vain haastatelluille silmälääkäreille. Ne eivät muodosta taloudellista eturistiriitaa oftalmologian lääketeollisuuden tai lääkevalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden laboratorioiden tai valmistajien kanssa.

PhysIOL S.A. -yritystä ei voida pitää vastuullisena vahingoista, joita syntyy tämän verkkosivuston lukemisesta tai käytöstä, ellei kyseessä ole vakava tai tahallinen virhe, ja yritys kieltäytyy hyväksymästä mitään vastuuta, jos palvelu katkeaa tai ilmenee jokin muu tekninen ongelma, mukaan lukien vaurioituminen tai virus, joka voi tartuttaa käyttäjän tietokonelaitteiston tai muuta omaisuutta.

PhysIOL S.A. -yritystä ei voida pitää vastuussa vaurioista, joita syntyy kolmannen osapuolen vilpillisestä tunkeutumisesta, jonka seurauksena sivustolla saatavilla olevia tietoja tai osia on muunneltu.

PhysIOL S.A. varaa itselleen oikeuden keskeyttää sivuston julkaisun tai muokata sivustoa ja sen sisältöä ja/tai yleisiä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilman edeltävää ilmoitusta. Sivuston selaamista jatkamalla hyväksyt nämä käyttöehdot.

3. Rahoitus ja mainonta

Sivuston www.recover-your-vision.com rahoituksesta vastaa PhysIOL S.A.

Sivustolla ei harjoiteta mainontaa, eikä sitä ylläpidetä ansaitsemis- tai myyntitarkoituksessa.

4. Immateriaaliomaisuus

Kaikki sivustolla esitetyt kuvat, tekstit ja aineisto on suojattu voimassa olevien, immateriaalioikeutta koskevien lakien nojalla, ja ne ovat ja tulevat olemaan PhysIOL S.A. -yrityksen omaisuutta tai niiden käyttöön tarvitaan lisenssi. Esimerkkinä toimivat valokuvat on ostettu maksullisista kuvakirjastoista.

Näiden tietojen kopiointi kaupalliseen tai mainoskäyttöön on tiukasti kielletty ilman PhysIOL S.A. -yrityksen edeltävää lupaa. Kolmannet osapuolet eivät saa kopioida, toisintaa, muokata, julkaista uudelleen, ladata, muuttaa, lähettää tai jakaa sivuston mitään osaa millään tavalla kokonaan tai osittain ilman PhysIOL S.A.:n edeltävää kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole henkilökohtainen, yksityinen käyttö ilman kaupallista tai mainontatarkoitusta ja lähde mainitaan.

Sivuston muodostavien tai sillä näkyvien elementtien luvallisessa käytössä täytyy aina välttää kaikenlaista virheellistä esittämistä, muokkaamista ja muuttamista.

PhysIOL S.A. varaa itselleen oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos sen immateriaalioikeuksia loukataan millään lailla.

5. Evästeet

Sivustolla käytetään useita evästeitä. Eväste on pieni väliaikainen tiedosto, joka tallennetaan selaimeesi, kun käyt jollakin verkkosivulla. Näiden evästeiden avulla keräämme tilastotietoja ja tarjoamme käyttäjälle paremman selauskokemuksen esimerkiksi säilyttämällä käyttäjän kielimääritykset.

PhysIOL S.A. -yrityksen käyttämät evästeet eivät tunnista käyttäjän henkilöllisyyttä.

Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä tai poistaa olemassa olevat evästeet kokonaan milloin tahansa oman selaimen asetusten kautta. Jos jotakin evästettä ei asenneta, käyttäjä ei välttämättä pysty käyttämään tiettyjä palveluja.

Jos käytät tätä sivustoa etkä poista evästeitä käytöstä, annat meille luvan asentaa evästeitä tietokoneellesi.

Sivustolla käytetään Google Analytics -tilastotietotyökalua, joka analysoi liikennettä sivustolla. Voit tutustua ohjelman käyttöehtoihin osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Sivustolla www.recover-your-vision.com on hyperlinkkejä muille sivuille. PhysIOL S.A. -yritystä ei voida pitää vastuussa mistään kolmannen osapuolen verkkosivusta, johon käyttäjä siirtyy tämän sivuston kautta. PhysIOL S.A. -yrityksellä ei ole keinoja valvoa näiden kolmannen osapuolen sivujen sisältöä, eikä tämän sivuston ja kolmannen osapuolen sivun välinen linkki tarkoita missään tapauksessa sitä, että PhysIOL S.A. hyväksyy jollakin tavalla kyseisen sivun sisällön ja tämän seurauksena sen mahdollisen käytön.

6. Yksityisyys ja tietosuoja

PhysIOL S.A. kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä. PhysIOL S.A. käsittelee käyttäjän tietoja henkilötietojen käsittelyä koskevan, 8.12.1992 annetun lain määräysten mukaisesti.

Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä vain, jotta voidaan vastata käyttäjän lähettämään tietopyyntöön. Näitä henkilötietoja ei paljasteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa niiden paikkansapitävyys ja korjata tai poistaa mahdolliset virheet. Tätä varten käyttäjä voi ottaa yhteyttä sivuston valvojaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprivacy@physiol.be tai postia osoitteeseen PhysIOL S.A., Allée des Noisetiers, 4, 4031 Liège, Belgia.

7. Käyttäjien kokemuksia

Videoilla puhuvat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa videoiden yleislähetyksiin.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja pätevät oikeusistuimet

Sivustoon sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Vain Liègen oikeusistuimilla on tuomiovalta kiistatapauksissa.

Jos jokin näiden käyttöehtojen sisältämä ehto havaitaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöpakottomaksi, kyseistä ehtoa muutetaan niin, että sitä voidaan soveltaa ja se tulee voimaan siinä laajuudessa, kuin se on toteuttamiskelpoinen.