Hva er grå stær?

Grå stær er en tiltagende fordunkling i den transparente linsen i øyet. Dette reduserer mengden lys og kvaliteten til lyset som passerer gjennom øyet, som er nødvendig for å se. Synet blir uklart, farger oppleves mattere, og lysfølsomheten øker

Grå stær er en av de vanligste årsakene til svekket syn i verden og betraktes som et stort helseproblem. Grå stær oppstår vanligvis hos personer over 60, men kan også ramme små barn (medfødt grå stær).

I det første stadiet av grå stær er ikke pasientene klar over at de har grå stær, fordi virkningene på synet er minimale eller fraværende. Etter hvert som linsen blir mer fordunklet, forverres symptomene. Dette gir betydelig synssvekkelse og kan utvikle seg til blindhet.

Hvordan behandles grå stær?

Den eneste effektive behandlingen er operasjon. Operasjon av grå stær er den vanligste operasjonen som utføres innenfor alle områder. Grå stær er en veldig vanlig årsak til svekket syn. I de siste årene er det gjort store fremskritt innen behandling av denne tilstanden, og de fleste pasienter kan nå forvente å få gjenopprettet synet helt eller nesten helt.

Under øyeoperasjonen fjerner kirurgen den fordunklede linsen og erstatter den med en transparent intraokulær linse med fremragende optisk presisjon.

Det er tre alternativer til den naturlige linsen: monofokal, bifokal eller trifokal intraokulær linse. Det er imidlertid kun det trifokale alternativet som vil muliggjøre et liv uten briller.

 Finn ut mer