Tilgang til nettstedet www.recover-your-vision.com og bruken av nettstedet forutsetter at du samtykker i følgende vilkår. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet, bekrefter du at du har lest og samtykket i disse vilkårene uten forbehold. De juridiske merknadene kan bli endret når som helst uten forhåndsvarsel. Du oppfordres derfor til å lese dem regelmessig.

1. Ansvarlig utgiver av nettstedet

Eier og ansvarlig utgiver av nettstedet www.recover-your-vision.com er selskapet PhysIOL S.A., med forretningsadresse Allée des Noisetiers, 4, B-4031 Liège.

Kontaktinfo: info@physiol.be / +32 4 361 05 49

Foretaksnummer: VAT BE 0428.242.033

2. Nettstedets innhold og ansvarsbegrensning

Nettstedet www.recover-your-vision.com viser videoer og artikler om synsproblemer og deres behandling. Nettstedet er beregnet både på allmennheten og helsepersonell. Innholdet som vises på nettsidene, er kun ment som informasjon og for å øke kunnskapen om de ulike emnene som tas opp. Informasjonen som vises på nettsidene, skal ikke betraktes som reklame, oppfordring eller påvirkning for å fremme forskriving, levering, forsyning, salg eller forbruk av medisinske artikler.

Besøk på nettstedet vil aldri erstatte en legekonsultasjon. Hvis du er i tvil eller lurer på noe angående et helseproblem, må du alltid kontakte øyelegen din for å få en kvalifisert medisinsk uttalelse.

De synspunktene som fremmes av ekspertene som er konsultert innen et bestemt felt relatert til innhold på nettstedet, skal kun betraktes som synspunktene til de rådspurte ekspertene og er ikke nødvendigvis identiske med oppfatningene til PhysIOL S.A.

Nettstedet www.recover-your-vision.com har bestrebet seg på å levere nøyaktig informasjon på trykketidspunktet. PhysIOL S.A. bestreber seg på å sørge for at informasjonen er korrekt og oppdatert, men noe av informasjonen kan bli foreldet. Temaene som omhandles, er kanskje ikke fullstendige eller utfyllende, eller de nevner kanskje ikke alle mulige symptomer eller behandlinger. PhysIOL S.A. påtar seg derfor ikke noe ansvar for eventuell foreldet eller ufullstendig informasjon. Alle videoer og artikler som er utarbeidet av fagvitenskapelige journalister, er revidert, korrigert og validert av leger. Videoene "Spør legen" inneholder utelukkende ekspertuttalelser fra de intervjuede øyelegene. Uttalelsene innebærer ingen økonomisk interessekonflikt med oftalmologibransjen, laboratorier eller produsenter av legemidler eller medisinsk utstyr.

PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå grunnet tilgang til eller bruk av dette nettstedet, med unntak av ved alvorlig eller forsettelig overtredelse, og fraskriver seg ethvert ansvar ved eventuelt tjenesteavbrudd eller andre tekniske problemer, inkludert eventuell skade eller virus på datautstyr eller annen eiendom.

PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå grunnet bedragersk inntrengning av tredjeparter, som fører til endring av informasjon eller elementer på nettstedet.

PhysIOL S.A. forbeholder seg retten til å stanse eller endre nettstedet og dets innhold og/eller de generelle vilkårene for bruk etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du i at du godtar disse vilkårene.

3. Finansiering og reklame

Nettstedet www.recover-your-vision.com finansieres av PhysIOL S.A.

Nettstedet inneholder ikke reklame og har ingen formål om fortjeneste eller handel.

4. Immateriell eiendomsrett

Alle illustrasjoner og tekster og alt materiell som vises på nettstedet, er beskyttet av gjeldende lover om immateriell eiendomsrett og tilhører PhysIOL S.A eller er underlagt en brukslisens. Illustrerende bilder er innkjøpt fra bildebanker.

All kommersiell eller salgsfremmende reproduksjon av denne informasjonen er strengt forbudt uten forhåndsgodkjenning fra PhysIOL S.A. Ingen deler av nettstedet kan kopieres, reproduseres, modifiseres, republiseres, lastes, endres, overføres eller distribueres på noen måte, verken delvis eller i sin helhet, av tredjeparter uten skriftlig forhåndssamtykke fra PhysIOL S.A., med unntak av for personlig og privat bruk, for ikke-kommersielle eller ikke-salgsfremmende formål hvis kilden nevnes.

Eventuell autorisert bruk av elementer på nettstedet må foregå uten fordreining, modifisering eller endring på noen som helst måte.

PhysIOL S.A. forbeholder seg retten til å rettsforfølge eventuelle brudd på den immaterielle eiendomsretten.

5. Informasjonskapsler

Nettstedet bruker flere informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten midlertidig fil som lagres i nettleseren din når du besøker et nettsted. Slike informasjonskapsler gjør det mulig for oss å føre statistikk og forbedre brukeropplevelsen, f.eks. ved å lagre dine språkpreferanser.

Informasjonskapslene som brukes av PhysIOL S.A., identifiserer ikke brukeren som person.

Brukeren kan når som helst deaktivere informasjonskapsler eller slette eksisterende informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan benytte bestemte tjenester.

Ved å bruke nettstedet uten å deaktivere informasjonskapsler, samtykker du i at vi installerer informasjonskapsler på datamaskinen din.

Nettstedet bruker statistikkverktøyet Google Analytics for å analysere trafikken på nettstedet. Se deres vilkår: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Nettstedet www.recover-your-vision.com inneholder hyperkoblinger til andre nettsteder. PhysIOL S.A. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tredjeparts nettsteder som du får tilgang til via nettstedet vårt. PhysIOL S.A. har ingen mulighet til å kontrollere innholdet på slike tredjeparts nettsteder, og en kobling mellom vårt nettsted og et tredjeparts nettsted betyr ikke at PhysIOL S.A. på noen måte går god for innholdet på det tredjeparts nettstedet eller hvordan det kan brukes.

6. Personvern og databeskyttelse

PhysIOL S.A. respekter sine brukeres personvern. Dataene dine behandles av PhysIOL S.A. i samsvar med bestemmelsene i Act of 8 December 1992 (belgisk lov om personvern) angående behandling av personopplysninger.

Dette betyr spesifikt at personopplysninger kun kan samles inn og behandles for å besvare en forespørsel om informasjon som du har sendt. Slike personopplysninger vil ikke bli avslørt for tredjeparter eller brukt til kommersielle formål. Du har rett til å se dine personopplysninger for å bekrefte at de er korrekte, og be om å få eventuelle feil korrigert eller slettet. I så fall kan du kontakte nettstedets administrator via e-post på dataprivacy@physiol.be eller ved å sende et brev (til PhysIOL S.A., Allée des Noisetiers, 4, 4031 Liège, Belgium).

7. Fortellinger

Personene som snakker på videofortellingene, har samtykket i at videoene vises for publikum.

8. Lovvalg og domstoler

Dette nettstedet er underlagt belgisk lov. Kun domstolene i Liège har rettsmyndighet ved en eventuell tvist.

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ulovlige, ugyldige eller uten rettskraft, skal disse bestemmelsene justeres slik at de blir gyldige og effektive i den grad det er mulig.