Monofokale intraokulære linser (IOL)

Den monofokale linsen har et enkelt fokuspunkt, dvs. at den gjør det mulig for det opererte øyet å se godt på en enkelt avstand. Den fungerer godt for personer som ikke har noe imot å bruke briller, eller som har en defekt på ett eller begge øyne.

Din optiker eller øyelege kan tilby deg ulike korreksjonsløsninger for monofokale linser:

Begge øyne korrigert for avstandssyn

Denne løsningen vil gi deg best synskvalitet for oppgaver som krever avstandssyn, f.eks.kjøring om dagen eller natten, TV-titting, se en film på kino eller drive med sport.

Du må imidlertid bruke briller for å korrigere mellomsynet og nærsynet hvis du skal lese, jobbe med PC-en, lage mat, se på klokka, sminke deg, barbere deg eller drive med snekring eller hobbyarbeid. Du må kanskje bruke progressive briller, selv om du ikke trenger å bruke dem for å se godt på avstand.

Monovisjon: Ett øye korrigeres for avstandssyn, og det andre korrigeres for nærsyn

Du kan velge å korrigere ett øye (det dominante øyet) for avstandssyn, og det andre (det ikke-dominante øyet) for nærsyn Denne metoden gjør deg mindre avhengig av å korrigere synet med briller. Monovisjon-metoden krever tilpasningsevne, fordi den ikke gir optimal synskvalitet:

  • Du vil ha godt syn på to spesifikke avstander på hvert øye separat, men kan ha problemer med å kombinere begge øynene.
  • Redusert evne til å bedømme avstander, spesielt under bilkjøring (3D-syn)
  • Mulig opplevelse av "halo"-effekt (ring) rundt lyskilder om kvelden og natten

Det kan være nødvendig å bruke briller for å utjevne synet på begge øyne hvis man skal utføre presisjonskrevende oppgaver, eller for å øke komforten under langvarige oppgaver, f.eks. under bilkjøring om kvelden/natten, jobbing med PC eller lesing av liten skrift.