Wat is cataract?

Cataract (staar) is een progressieve vertroebeling van de ooglens. Dit verschijnsel vermindert de hoeveelheid en de kwaliteit van het licht dat bij het oog binnenkomt en dat nodig is om te kunnen zien. Het gezichtsvermogen wordt dan wazig, de waarneming van kleuren flets en de gevoeligheid voor licht wordt verhoogd.

Cataract is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en wordt beschouwd als een werkelijk probleem voor de volksgezondheid. De aandoening openbaart zich meestal bij personen ouder dan 60 jaar, maar kan ook jonge kinderen treffen (congenitaal cataract).

Wanneer cataract zich begint te ontwikkelen, merken patiënten niet dat ze aan deze aandoening lijden omdat het gezichtsvermogen dan weinig of niet aangetast wordt. Als de vertroebeling ernstiger wordt, nemen de symptomen toe en leiden deze tot een aanzienlijke achteruitgang van het gezichtsvermogen, die zelfs blindheid tot gevolg kan hebben.

 

Hoe wordt cataract behandeld?

De enige effectieve behandeling van cataract is een operatie. Van alle chirurgische specialismen is een cataractoperatie de meest verrichte operatie. Cataract is een zeer veel voorkomende oorzaak voor achteruitgang van het gezichtsvermogen. De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van deze aandoening. De meeste personen met cataract kunnen er tegenwoordig van uitgaan dat ze hun gezichtsvermogen geheel of ten minste voor een groot deel weer terugkrijgen.

Tijdens de chirurgische ingreep aan het oog neemt de chirurg de vertroebelde ooglens weg en vervangt deze door een transparante intraoculaire lens met een uitstekende optische precisie.

Er bestaan drie mogelijkheden voor het vervangen van natuurlijke ooglenzen: de monofocale, bifocale en trifocale intraoculaire lens. De trifocale lens vormt echter het enige alternatief voor een leven zonder bril.

 Meer informatie