De bifocale intraoculaire lens

De bifocale intraoculaire lens scheidt het licht in twee verschillende focuspunten, één voor het verzicht en het andere voor het dichtbij zicht.

De lens corrigeert dus zowel het zicht van dichtbij als van veraf, maar biedt een beperkt intermediair zicht. Deze laatste functie is echter belangrijk voor talloze activiteiten in het dagelijks leven, zoals werken achter de computer, koken of een sleutel in het sleutelgat steken.

Met dit type lens wordt slechts een zeer geringe hoeveelheid licht gebruikt om de tussenafstanden waar te nemen. Als gevolg is de kwaliteit van het gezichtsvermogen wat minder wanneer voorwerpen verder dan een armlengte van u zijn verwijderd (de middellange afstanden).

Daarom kan het nodig zijn een extra bril te dragen voor bepaalde activiteiten, zoals het werken achter de computer. Hoewel u met de lens goed kunt zien vanop korte afstand (32 tot 39 cm), kan de zichtkwaliteit van dichtbij verschillen overeenkomstig de verlichting. Er wordt geadviseerd om, indien nodig, voor het lezen een extra lamp te gebruiken.