Wat is hypermetropie?

Hypermetropie (verziendheid) is het tegenovergestelde van myopie (bijziendheid). Een persoon met hypermetropie ziet voorwerpen die dichtbij zijn niet helder. Deze persoon heeft vooral moeite om van dichtbij te zien en met lezen.

Hypermetropie ontstaat wanneer het oog te kort is in verhouding tot de totale lengte, of wanneer de voorste ronding van het hoornvlies niet sterk genoeg is. In plaats van op het netvlies concentreert het licht zich dan achter het netvlies, wat leidt tot wazig zien.

Personen met hypermetropie klagen vaak over hoofdpijn of vermoeide ogen als gevolg van de voortdurende inspanningen van de ooglens om zichzelf aan te passen en een herder beeld te vormen, niet alleen van veraf, maar ook van dichtbij.

Hypermetropie kan zich al op zeer jonge leeftijd manifesteren.

Hoe wordt hypermetropie behandeld?

Hypermetropie kan worden gecorrigeerd door het dragen van een bril of contactlenzen. Op volwassen leeftijd, wanneer de aandoening zich gestabiliseerd heeft en zich niet meer verder ontwikkelt, kan uw oogarts u echter een laserbehandeling of phake lenzen voorstellen.

Wanneer hypermetropie gepaard gaat met cataract of presbyopie, kan het worden gecorrigeerd met de trifocale technologie.

Meer informatie