Vad är ålderssynthet?

Åldersynthet är en synstörning som orsakas av det naturliga åldrandet av den genomskinliga linsen som finns i ögat. Funktionen hos den naturliga linsen är att ändra sin form för att justera bildskärpa för närseende (ackommodation). När vi blir äldre förlorar linsen sin elasticitet. Det blir allt svårare att tydligt se föremål på nära håll.

Hur behandlas ålderssynthet? 

Din ögonläkare kommer att föreslå att du bär glasögon eller får laserbehandling, eller erbjuda en alternativ kirurgisk behandling: fakoemulsifiering. Syftet med denna operation är att ersätta den naturliga linsen med ett konstgjort implantat. Det finns tre alternativ för byte av den naturliga linsen: monofokal, bifokal eller trifokal intraokulär lins. Men endast den trifokala tekniken kommer att göra det möjligt för dig att leva helt utan glasögon. 

Mer Information