Bifokal intraokulär lins 

Den bifokala intraokulära linsen delar ljuset i två separata fokuspunkter: en för avståndsseende och en annan för närseende.

Linsen korrigerar därför syn på nära och långt avstånd, men ger begränsad syn på mellanlångt avstånd. Synen på mellanlångt avstånd är viktig för många vardagliga uppgifter, till exempel arbete på en dator, matlagning eller sätta in en nyckel i ett lås.

Med denna typ av lins avsätts mycket lite ljus för syn på mellanlångt avstånd. Därför är din syn mindre effektiv när föremålen ligger inom räckhåll (mellanlångt avstånd).

Således kan glasögon krävas för vissa uppgifter, till exempel för arbete på en dator. Linsen ger god syn på ett kort avstånd (32 till 39 cm), men kvaliteten på synen kan variera beroende på belysningen. Om det är nödvändigt rekommenderas det att en skrivbordslampa används för läsning.