Om du lider av grå starr eller har grå starr i tidigt stadium kommer du att märka en minskad synskärpa. Din syn försämras och känns dimmig, och starkt ljus bländar dig. Du inte är nöjd med dina glasögon efter att bytt dem flera gånger under de senaste månaderna.

Grå starr uppträder i allmänhet efter 65 års ålder.  Denna linsgrumling minskar mängden och kvaliteten på ljuset som kommer in i ögat och behövs för att vi ska se ordentligt. När grå starr börjar utvecklas är du inte medveten om att du lider av sjukdomen, eftersom effekterna på synen är små eller inte märks alls. När linsen blir grumligare förvärras symptomen och orsakar betydande försämring av synen, vilket kan leda till blindhet.

Utvecklingen av grå starr går ofta mycket långsamt. Om du märker en gradvis förlust av synen kan anlitande av en kataraktkirurg övervägas. Tidpunkten för operationen kan variera för varje patient eftersom det inte finns någon specifik ålder för att utföra den och beslutet är subjektivt.  Du uppmanas att tala öppet med din ögonläkare om det.

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det risker.  De är sällan allvarliga, men du bör känna till dem.

Risker med alla typer av refraktiv kirurgi

Synen kan vara något suddig på vissa avstånd och användning av glasögon kan ibland behövas. 

Infektion: risken är mycket låg, men konsekvenserna kan vara allvarliga (nedsatt syn)

Risker efter implantering av en trifokal lins

Auror och ljuskänslighet: cirklar och band som man ser runt ljuskällor. De här symptomen försvinner vanligtvis efter några veckor eller månader.

Minskad känslighet för kontraster och förändring av hur färger upplevs kan uppträda.

Operationen utförs vanligen under lokalbedövning och är snabb och smärtfri. 

Som med alla operationer kan biverkningar förekomma. Med intraokulära trifokala linser kan din syn förlora en viss skärpa när sikten är dålig, till exempel vid svag belysning eller dimma. I så fall kan du se auror och bli bländad av nattljus, vilket är vanligare än med en monofokal intraokulär lins. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter en period av anpassning.

Oavsett vilken lins som implanteras kommer din positiva attityd och dina realistiska förväntningar att påverka operationens framgång och göra att din syn snabbare anpassas till de nya synintrycken.  Denna anpassningsperiod kan pågå i flera veckor. Detta är en relativt kort tid jämfört med ditt långsiktiga mål som är friheten att se utan glasögon.

Ärftlighet eller medfödda missbildningar kan orsaka tidig debut av grå starr.