Vad är grå starr?

Grå starr är en progressiv grumling av den genomskinliga linsen som finns inuti ögat. Detta fenomen minskar mängden och kvaliteten av ljus som passerar genom ögat och som behövs för synen. Synen blir dimmig, uppfattningen av färger blir otydlig och ljuskänsligheten ökar.

Grå starr är en av de främsta orsakerna till synnedsättning i världen och betraktas som ett riktigt folkhälsoproblem. Grå starr uppträder vanligen hos personer över 60 års ålder men kan också påverka yngre barn (medfödd grå starr). 

I den inledande utvecklingen av grå starr inser inte patienterna att de lider av sjukdomen, eftersom effekterna på synen är minimala eller inte märks alls. När linsen blir grumligare förvärras symptomen och orsakar betydande försämring av synen, vilket kan leda till blindhet.

Hur behandlas grå starr? 

Den enda effektiva behandlingen för grå starr är operation. Operation av grå starr är den vanligaste operationen som utförs sett över alla kirurgiska specialområden. Grå starr är en mycket vanlig orsak till försämrad syn. Betydande framsteg har gjorts i behandlingen av detta tillstånd de senaste åren och de flesta människor som lider av denna sjukdom kan nu räkna med att helt eller åtminstone till stor del återfå sin syn.

Under ögonoperationen tar kirurgen bort den grumliga linsen och ersätter den med en genomskinlig intraokulär lins som har en utmärkt optisk precision.

Det finns tre alternativ för byte av den naturliga linsen: monofokal, bifokal eller trifokal intraokulär lins. Men endast den trifokala tekniken kommer att göra det möjligt för dig att leva helt utan glasögon.

 Mer information