Uppdaterarad den 30/01/2016

Följande villkor gäller för åtkomst till och användning av webbplatsen www.recover-your-vision.com. Genom att öppna och använda den här webbplatsen deklarerar du att du har läst och godkänner dessa villkor utan förbehåll. De juridiska meddelandena kan ändras när som helst och utan förvarning. Du uppmanas därför att granska dem regelbundet. 

1. Ansvarig utgivare av webbplatsen 

Ägaren och den ansvariga utgivaren av webbplatsen www.recover-your-vision.com är företaget PhysIOL S.A. vars huvudkontor är registrerat på Allée des Noisetiers, 4, B-4031 Liège.

Kontakt: info@physiol.be/+32 4 368 05 49

Företags-ID: Momsregistreringsnummer BE 0428.242.033

2. Webbplatsens innehåll och ansvarsbegränsning

Webbplatsen www.recover-your-vision.com innehåller videoklipp och artiklar om synproblem samt deras behandlingar. Webbplatsen är avsedd både för allmänheten och för vårdpersonal. Webbplatsens innehåll är helt avsett för informativa och pedagogiska ändamål samt syftar till att främja en bättre förståelse för de olika ämnena som tas upp. Informationen som sprids på webbplatsen får inte betraktas som en begäran om information eller ett incitament till att främja ordinering, leverans, tillhandahållande, försäljning eller konsumtion av medicintekniska produkter. 

Konsultation av webbplatsen ska inte i något fall ersätta en medicinsk konsultation. Om du har några tvivel eller frågor om ett hälsoproblem ska du alltid konsultera din ögonläkare för att få ett tydligt medicinskt utlåtande. 

Åsikterna som uttrycks av experterna som konsulteras inom ett visst område i samband med webbplatsens innehåll utgör endast den konsulterade expertens åsikt och inte nödvändigtvis åsikten hos PhysIOL S.A. Sådana experter kompenseras inte i utbyte mot användningen av deras åsikt av PhysIOL.

Webbplatsen www.recover-your-vision.com åtar sig att publicera korrekt information vid tidpunkten för dess publicering. PhysIOL S.A. gör allt för att hålla denna information korrekt och uppdaterad, men en del av informationen kan vara föråldrad. Ämnena som behandlas kanske inte är fullständiga eller uttömmande, eller så kanske de inte nämner alla möjliga symptom eller behandlingar. Ingen ansvarsskyldighet kan därför uppstå till följd av att den tillhandahållna informationen är föråldrad eller ofullständig. Alla videoklipp och artiklar som skapats av professionella vetenskapliga journalister har granskats, korrigerats och validerats av läkare. Videoklipp av typen ”Fråga doktorn” innehåller expertutlåtanden av de intervjuade ögonläkarna. De utgör inte någon ekonomisk intressekonflikt med oftalmologibranschen eller ett laboratorium eller en tillverkare av medicinska produkter eller utrustning.

PhysIOL S.A. kan inte hållas ansvarigt för skador till följd av besök på eller användning av denna webbplats, förutom i händelse av allvarligt eller avsiktligt fel, och frånsäger sig all ansvarsskyldighet i händelse av ett avbrott i tjänster eller andra tekniska problem, inklusive någon försämring eller något virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom.

PhysIOL S.A. kan inte hållas ansvarigt för skador till följd av ett bedrägligt intrång av tredje part som leder till en modifiering av informationen eller elementen som gjorts tillgängliga på webbplatsen. 

PhysIOL S.A. förbehåller sig rätten att stänga av eller modifiera webbplatsen samt dess innehåll och/eller dess allmänna användningsvillkor efter eget gottfinnande och utan förvarning. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du dessa villkor.

3. Finansiering och reklam

www.recover-your-vision.com av PhysIOL S.A.
Webbplatsen innehåller ingen reklam och har inget vinstgivande eller kommersiellt syfte.

4. Immateriell egendom

Alla illustrationer, texter och material som presenteras på webbplatsen är skyddade av gällande lagstiftning om immateriella rättigheter samt är och förblir egendom som tillhör Phys S.A. eller är föremål för en användningslicens. Illustrativa foton har köpts från kostnadsbelagda bildbanker. 

All reproduktion av denna information i kommersiellt syfte eller reklamsyfte är strängt förbjuden utan föregående tillstånd från PhysIOL S.A. Ingen del av webbplatsen får kopieras, reproduceras, modifieras, återpubliceras, läsas in, ändras, överföras eller distribueras på något sätt, delvis eller i sin helhet, av tredje parter utan föregående skriftligt tillstånd från PhysIOL S.A., förutom för personlig och privat användning, för icke-kommersiella syften eller icke-reklamsyften med angivande av källan. 

All tillåten användning av elementen som utgör eller visas på webbplatsen måste göras utan förvrängning, modifiering eller ändring på något sätt. 

PhysIOL S.A. förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid intrång i dess immateriella rättigheter. 

5. Cookies

Flera cookies finns på webbplatsen. En cookie är en liten temporär fil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Dessa cookies gör det möjligt för oss att ha statistik och erbjuda en bättre navigeringsupplevelse för användaren genom att till exempel bevara dina språkinställningar.

De cookies som används av PhysIOL S.A. identifierar inte användaren som person.

Användaren kan avaktivera cookies eller ta bort befintliga cookies när som helst via sina webbläsarinställningar. Underlåtenhet att installera en cookie kan leda till att vissa tjänster inte kan användas. 

Genom att använda den här webbplatsen och inte avaktivera cookies godkänner du att vi installerar cookies på din dator.

Webbplatsen använder statistikverktyget Google Analytics för att analysera trafiken på webbplatsen. Läs deras villkor: https://www.google.com/analytics/terms/se.html.

Webbplatsen www.recover-your-vision.com innehåller länkar till andra webbplatser. PhysIOL S.A. kan inte hållas ansvarigt för någon tredje parts webbplats som du kan besöka via webbplatsen. PhysIOL S.A. har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa webbplatser från tredje part och att det finns en länk mellan webbplatsen och en tredje parts webbplats innebär inte på något sätt att PhysIOL S.A. på något sätt godkänner något av innehållet på denna webbplats och i förlängningen hur det kan användas. 

6. Sekretess och dataskydd

PhysIOL S.A. respekterar användarnas sekretess. Dina uppgifter behandlas av PhysIOL S.A. i enlighet med bestämmelserna i lagen från den 8 december 1992 om behandling av personuppgifter.

Detta innebär framför allt att personuppgifter endast kan samlas in och behandlas för att svara på begäran om information som du har lämnat. Sådana personuppgifter får inte lämnas ut till tredje part eller användas i kommersiella syften. Du har rätt att konsultera dina personuppgifter och kan verifiera deras riktighet samt få eventuella fel korrigerade eller redigerade. För detta ändamål kan du kontakta webbplatshanteraren pådataprivacy@physiol.be eller på (PhysIOL S.A., Allée des Noisetiers, 4, 4031 Liège, Belgien). 

7. Omdömen

Personerna som talar i videoomdömena har gett sitt samtycke till att de sänds offentligt.

8. Tillämplig lagstiftning och tillämpliga domstolar

Belgisk lag är tillämplig för denna webbplats. Endast domstolarna i Liège har domsrätt i händelse av en tvist.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användningsvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller overkställbar ska sådan bestämmelse ändras så att den blir tillämplig och effektiv i den mån det är praktiskt möjligt.