Operationsdagen

Den här operationen, som inbegriper utbyte av linsen, sker inom öppenvården. Det är ett snabbt och smärtfritt ingrepp. Före operationen kommer du att bli ombedd att byta till patientrocken som tillhandahålls av sjukhuset. 

För operationen måste pupillen utvidgas med ett kollyrium (oftalmiska ögondroppar) som ordineras av din ögonläkare eller allmänläkare. Kirurgen kommer att desinficera ögat som operationen ska utföras på och administrera en lokalbedövning. Operationen tar mellan 10 och 15 minuter. När den är klar täcks ögat med ett skyddande förband.  Efter en kort stunds vila kan du återvända hem. Eftersom du inte kan köra bil efteråt måste någon följa med dig på operationsdagen.

Dagen efter ingreppet kommer det opererade ögat att kontrolleras. Din ögonläkare kommer att förklara den postoperativa medicinska behandlingen för dig.

Typerna av bedövning 

Vanligtvis används ett lokalt (topiskt) bedövningsmedel, som består av ögondroppar. I vissa fall kan det kombineras med ett milt lugnande medel. Ett annat alternativ är narkos (rekommenderas för barn, mycket nervösa personer eller personer med särskilda sjukdomar).

Operationstekniken  

Syftet med operationen är att ersätta linsen som har blivit grumlig (grå starr) eller en klar lins (enkel ålderssynthet) med ett genomskinligt konstgjort implantat på följande sätt:

  • Ögonen hålls öppna med hjälp av en ögonlockshållare.
  • Snitt görs för att föra in instrumenten i ögat. Med moderna tekniker för att göra mikrosnitt (mellan 1,5 och 2,8 mm) läks såret av sig självt.
  • En viskoelastisk substans, ett geléaktigt material som hjälper till att skydda ögat, injiceras.

  • En kapsulotomi utförs: en rund öppning görs i den främre linskapseln med ett speciellt instrument för att föra in en sond, som kommer att pulverisera linskärnan. Öppningen görs manuellt eller med en laser. 
  • Linsen fragmenteras med ultraljud och tas ut (fakoemulsifiering).
  • Det intraokulära implantatet förs in i kapselsäcken.

Resultaten efter operation 

Synen börjar återhämta sig från den första dagen efter operationen. Total återhämtning kan ta flera veckor.

Efter att den konstgjorda linsen har implanterats är ibland avståndsrefraktionen inte helt korrekt. I sådana fall krävs en efterföljande laserkorrigering (Lasik).  

Efter ingreppet kan patienten uppleva auror runt ljuskällor på natten eller störas av strålkastarna på bilar som närmar sig. Dessa störningar minskar avsevärt efter några månader, i synnerhet på grund av fenomenet neuroadaptation i hjärnan.

Operationens framgångsfrekvens

Den här operationen är det vanligaste ingreppet som utförs i världen och har en frekvens för fullständig framgång i 95 % av fallen. Men som med alla ingrepp kan man aldrig helt utesluta en möjlig komplikation. Den allvarligaste komplikationen som kan uppstå under operation av grå starr är en intraokulär infektion. Frekvensen för denna typ av komplikation är 1 på 2 500 fall. I 4 fall av 1 000 kan svårigheter uppstå under operationen som orsakar näthinneavlossning. Detta kommer då att kräva ytterligare operation.

Hos en tredjedel av patienterna kan linskapseln bli grumlig igen några månader eller år efter operationen. Detta fenomen kallas ”sekundär katarakt” eller ”efterstarr”. För att behandla detta görs en öppning i den grumliga bakre kapseln (kapsulotomi) med hjälp av en YAG-laser. Detta kommer att återställa synen dagen efter laserbehandlingen.