Monofokal intraokulär lins 

Den monofokala linsen har en enda fokuspunkt, dvs. att den gör det möjligt för det opererade ögat att se bra på ett enda avstånd. Den fungerar bra för personer som inte har något emot glasögon eller som har en avvikelse i ena eller båda ögonen.

Med en monofokal lins kan din optiker eller ögonläkare erbjuda olika korrigeringslösningar:

Båda ögonen korrigerade för seende på långt håll

Den här lösningen kommer att ge dig syn av bästa kvalitet för uppgifter som kräver god syn på långt håll, såsom att köra bil under dagen eller natten, titta på TV, gå på bio eller utöva sport.

Du måste dock bära glasögon för att korrigera din syn på medellångt och nära avstånd för att läsa en bok, arbeta på en dator, laga mat, läsa av tiden på din klocka, sminka dig, raka dig eller utföra reparationer i hemmet. Du kanske måste bära progressiva glasögon även om du inte behöver bära dem att se på långt håll.

Monovision: ett öga korrigeras för avståndsseende och den andra för närseende

Du kan välja att korrigera ett öga (det dominerande ögat) för avståndsseende och det andra ögat (det icke-dominerande ögat) för närseende. Den här metoden tillhandahåller ett alternativ som gör att du kan minska beroendet av korrigerande glasögon. Monovision-metoden kräver en förmåga att anpassa sig, eftersom den innebär en kompromiss i kvaliteten på synen:

  • du kommer att njuta av god syn på två specifika avstånd för varje separat öga, men kan ha svårt att kombinera båda ögonen tillsammans 
  • minskad förmåga att bedöma avstånd, särskilt när du kör ett fordon (3D-syn) 
  • det är möjligt att du ser en aura runt ljuskällor på natten 

Korrigerande glasögon kan krävas för att utjämna synen på båda ögonen för precisionsuppgifter eller för att förbättra din komfort under långvariga uppgifter, såsom att köra bil på natten, arbeta på en dator eller läsa det finstilta.